Asigurarea unei administraţii deschise reprezintă o caracteristică esenţială a unui stat democratic şi un factor important în modernizarea activităţii publice. Aderarea României, încă din anul 2011, la Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă, OGP, a exprimat dorinţa de a angaja politici necesare pentru a avea o administraţie deschisă şi conectată la nevoile cetăţenilor.

Aceste obiective s-au reflectat în angajamente asumate prin Planuri Naţionale de Acţiune şi s-au concretizat prin măsuri privind deschiderea datelor publice şi încurajarea dialogului între demnitari şi reprezentanţii societăţii civile.

Astfel, având în vedere că deciziile luate la nivelul administraţiei publice au un impact economic şi social direct asupra a milioane de români, felul în care acestea sunt adoptate trebuie să fie bazat pe un proces transparent şi deschis în mod egal tuturor părţilor interesate de influenţarea deciziei publice.

Deşi la nivelul anului 2018 sunt înregistrate peste 700.000 de firme mici şi mijlocii, peste 83.000 de asociaţii şi peste 18.000 de fundaţii, nu se cunoaşte numărul celor care interacţionează cu decidenţii din sistemul public.

Pornind de la aceste provocări, în calitate de ministru al consultării publice şi dialogului social, am operaţionalizat în anul 2017 Registrul Unic al Transparenţei Intereselor – RUTI, iniţiativă menită să asigure o relaţie de transparenţă între instituţiile statului şi grupurile specializate interesate de o anumită politică publică.

RUTI este o platformă online, care ţine evidenţa întâlnirilor avute de demnitarii din Guvern cu grupurile specializate din mediul de afaceri şi societatea civilă, care sunt interesate de influenţarea deciziilor publice. Din punct de vedere tehnic, RUTI presupune crearea unui cont pentru fiecare demnitar şi publicarea agendei şi a întâlnirilor zilnice cu grupurile specializate, prin grija cabinetelor acestora. Grupurile specializate sunt reprezentate de persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale, familiale, societăţi comerciale, sindicate, patronate, asociaţii sau fundaţii, organizaţii religioase sau orice alte tipuri de persoane juridice care au un interes direct în influenţarea unei decizii de politică publică în sens larg.

Asemănător Registrului de Transparenţă European, RUTI, Registrul Unic al Transparenţei Intereselor, este un prim pas în adoptarea Legii lobby-ului, prevăzută în Programul de guvernare.

Eficienţă, responsabilitate, credibilitate, transparenţă şi deschidere către cetăţean – acesta este rolul RUTI.

Înscrierea în Registru duce la crearea de punţi între societate şi demnitari. Printr-o minimă cunoaştere a celor doi parteneri de dialog va creşte încrederea şi susţinerea cetăţenilor faţă de deciziile luate de reprezentanţii instituţiilor.

La finalul mandatului, au fost înscrişi în Registru 189 de demnitari, inclusiv membrii Guvernului, 157 de grupuri specializate, şi au fost raportate 1.282 de întâlniri. Totodată, a fost elaborat Proiectul de Memorandum pentru dezvoltarea RUTI, în vederea aplicării acestuia, cu titlu opţional, inclusiv deputaţilor şi senatorilor din Parlamentul României, cât şi preşedinţilor de consilii judeţene, primarilor şi celorlalte categorii de aleşi locali.

Menţionez că personal am avut peste 100 de întâlniri cu partenerii sociali, organizaţiile neguvernamentale şi alte entităţi private, într-un mod transparent şi productiv, acestea putând fi accesate pe contul meu din Registru.

Doresc pe această cale să asigur Guvernul României de tot sprijinul meu pentru dezvoltarea acestui mecanism şi extinderea lui şi la nivelul Parlamentului.