Sursa: http://www.cdep.ro

Nr.crt. Camera Deputatilor Senat Titlu
94. BP462/27.06.2019 B338/2019 Legea recunoştinţei între generaţii
93. 390/24.06.2020 L331/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
92. 358/10.06.2020 L277/2020 Propunere legislativă privind sprijinul pentru un trai decent în contextul pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2
91. 264/13.05.2020 L165/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive şi pentru completarea Legii poliţiei locale nr.155/2010
90. 209/29.04.2020 L99/2020 Proiect de Lege privind meşteşugarii tradiţionali din România
89. 208/29.04.2020 L98/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
88. 639/02.12.2019 L542/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.32 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
87. 638/02.12.2019 L537/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
86. 631/02.12.2019 L506/2019 Proiect de Lege privind regimul juridic al plantei canabis, al substanţelor şi preparatelor ce conţin canabis, utilizate în scop medical
85. 611/28.10.2019 L505/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei la Legea nr.143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată
84. 588/28.10.2019 L448/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
83. 570/28.10.2019 L417/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
82. 569/28.10.2019 L416/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
81. 552/28.10.2019 L378/2019 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
80. 525/28.10.2019 L466/2019 Proiect de Lege pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului din economia naţională
79. 433/08.10.2019 L306/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României
78. 432/08.10.2019 L305/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000
77. 419/01.10.2019 L291/2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
76. 380/18.09.2019 L257/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi al art.32 alin.(1) din Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
75. 332/03.07.2019 Propunere legislativă pentru revizuirea Constituţiei României
74. 244/13.05.2019 L110/2019 Proiect de Lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
73. 210/01.04.2019 L282/2019 Propunere legislativă privind modificarea art.277 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale
72. 209/27.03.2019 L109/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
71. 155/20.03.2019 L48/2019 Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România
70. 138/13.03.2019 L65/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.372 din Legea nr.286/2009 – „Codul Penal”
69. 715/21.11.2018 L567/2018 Propunere legislativă privind dialogul social
68. 714/21.11.2018 L542/2018 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de moaşă, precum şi înfiinţarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Moaşelor din România
67. 698/14.11.2018 L525/2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea unor prevederi referitoare la organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
66. 671/05.11.2018 L520/2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău
65. 660/31.10.2018 L427/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003
64. 657/31.10.2018 L528/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
63. 603/22.10.2018 L428/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată), cu modificările şi completările ulterioare
62. 599/22.10.2018 L564/2018 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii romani
61. 552/17.10.2018 L298/2018 Proiect de Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor
60. 538/15.10.2018 L405/2018 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 14 septembrie – Ziua naţională a constructorului
59. 406/03.07.2018 L238/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
58. 373/13.06.2018 L239/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
57. 369/12.06.2018 L132/2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al României
56. 365/06.06.2018 L254/2018 Propunere legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul „Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
55. 356/04.06.2018 L204/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
54. 351/04.06.2018 L288/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
53. 347/30.05.2018 L301/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe
52. 346/30.05.2018 L237/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
51. 336/29.05.2018 L149/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
50. 246/23.04.2018 L118/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
49. 240/23.04.2018 L112/2018 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
48. 236/23.04.2018 L506/2017 Proiect de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii – S.A. şi pentru modificarea unor acte normative
47. 228/23.04.2018 L337/2018 Propunere legislativă pentru modificarea literei h1, alin.(2) al art.9 şi a literei g1), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali
46. 203/16.04.2018 L63/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
45. 172/04.04.2018 L557/2017 Proiect de Lege privind modificarea şi completerea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România „
44. 147/26.03.2018 L91/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană
43. 146/26.03.2018 L50/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional
42. 145/26.03.2018 L42/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii
41. 134/19.03.2018 L93/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană
40. 133/19.03.2018 L88/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor
39. 109/12.03.2018 L41/2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
38. 107/12.03.2018 L94/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane
37. 106/12.03.2018 L92/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană
36. 105/12.03.2018 L90/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii în zona montană
35. 80/05.03.2018 L95/2018 Proiect de Lege privind Legea muntelui
34. 79/05.03.2018 L89/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană
33. 78/05.03.2018 L87/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă
32. 57/26.02.2018 L507/2017 Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A.
31. 38/19.02.2018 L413/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 – Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sala polivalentă – sală de sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale
30. 588/18.12.2017 L542/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
29. 586/18.12.2017 L445/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară
28. 573/11.12.2017 L490/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
27. 549/07.12.2017 L347/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil
26. 545/07.12.2017 L307/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr.164/2015
25. 529/04.12.2017 L341/2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie „Cantacuzino ” în vedere realizării Planului national de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii
24. 514/04.12.2017 L334/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(6) dinOrdonanţa Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial
23. 507/04.12.2017 L492/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.III din Legea nr.269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
22. 492/27.11.2017 L325/2017 Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în proprietatea asociaţiilor angajaţilor din centrele de perfecţionare profesională agricolă
21. 486/27.11.2017 L165/2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
20. 471/20.11.2017 L444/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie
19. 470/20.11.2017 L443/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol
18. 429/06.11.2017 L169/2017 Propunere legislativă privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997
17. 420/06.11.2017 L170/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale
16. 394/30.10.2017 L275/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
15. 393/30.10.2017 L326/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
14. 388/23.10.2017 L406/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.37 şi art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
13. 373/23.10.2017 L324/2017 Proiect de Lege pentru completarea anexei nr.1 la Legea pomiculturii nr.348/2003
12. 346/17.10.2017 L197/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.271 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
11. 328/10.10.2017 L188/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(10) din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
10. 316/03.10.2017 L289/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
09. 315/03.10.2017 L189/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
08. 314/03.10.2017 L168/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
07. 277/12.09.2017 L153/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 – Codul silvic
06. 275/12.09.2017 L147/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor
05. 265/01.09.2017 L156/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.19 alin.(3) din Legea contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990, precum şi modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
04. 241/26.06.2017 L155/2017 Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române ” în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale sau consiliilor judeţene ale acestora
03. 230/13.06.2017 L133/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic, precum şi pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
02. 209/23.05.2017 L111/2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
01. 181/02.05.2017 L451/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin. (21) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale