Aşa cum am susţinut de mai multe ori, în calitate de preşedinte al Tineretului Social Democrat, în urma progresului tehnologic foarte multe locuri de muncă vor fi înlocuite de inteligenţa artificială, în următorii 20 de ani. Este necesar ca la nivel de societate să adoptăm măsuri care să preîntâmpine aceste provocări.

Pentru o abordare coerentă a acestei realităţi, avem nevoie de o strategie integrată la nivel naţional, care să vizeze inclusiv sistemul educaţional şi piaţa muncii. În acest sens, la nivelul Uniunii Europene este deschisă spre semnare Declaraţia de Cooperare privind Inteligenţa Artificială, la care au aderat deja 24 de state membre. Acest demers îşi propune o strategie comună a Uniunii pentru o abordare unitară în ceea ce priveşte problemele sociale, economice, etice şi juridice din domeniul inteligenţei artificiale.

Conform unui studiu al Price Waterhouse Coopers România, PIB-ul, la nivel global, va înregistra o creştere de 14% până în 2030 datorită noilor tehnologii, iar inteligenţa artificială va contribui cu 15,7 mii de miliarde de dolari la economia globală, până în anul 2030, mai mult decât producţia curentă cumulată a Chinei şi a Indiei.

Per total, cele mai mari câştiguri le vor avea comerţul cu amănuntul, serviciile financiare şi asistenţa medicală, datorită creşterii productivităţii, calităţii produselor şi cererii în urma implementării noilor tehnologii. Până în anul 2030, se va înregistra un câştig suplimentar de 9 mii de miliarde de dolari la nivelul PIB-ului, datorită îmbunătăţirii calităţii produselor şi schimbărilor la nivelul cererii şi comportamentului consumatorilor, pe măsură ce câştigurile la nivel de consum, generate de inteligenţa artificială, le vor depăşi pe cele ale productivităţii.

Ţinând cont de contextul actual şi de tendinţele menţionate anterior, felicit Guvernul României pentru adoptarea Memorandumului prin care se aprobă semnarea declaraţiilor propuse de Comisia Europeană pentru dezvoltarea noilor tehnologii, printre care se regăseşte şi Declaraţia de Cooperare privind Inteligenţa Artificială. Această măsură este un prim pas esenţial pentru participarea efectivă a României la demersul european privind dezvoltarea noilor tehnologii.

În încheiere, doresc îi asigur pe colegii de la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi pe cei de la Ministerul Cercetării şi Inovării de întreaga mea disponibilitate de colaborare în vederea elaborării unei strategii naţionale în domeniul inteligenţei artificiale, care să fie o politică publică orientată spre rezultate concrete.